This website use cookies and similar technologies to improve the site and to provide customised content and advertising. By using this site, you agree to this use. To learn more, including how to change your cookie settings, please view our Cookie Policy
Pocketmags Digital Magazines
GB
Pocketmags Digital Magazines
   You are currently viewing the United Kingdom version of the site.
Would you like to switch to your local site?
Digital Subscriptions > The Oban Times & Lochaber Times > 20th October 2016 > Beachd Ailein

Beachd Ailein

ailean@obantimes.co.uk

Ailean Caimbeul

THA MI A’ SGRÌOBHADH seo is am Mòd Nàiseanta Rìoghail air fosgladh le othail ciùil agus òran, mar bu dual, ann an Steòrnabhagh.

An dèidh aimsir beagan caochlaideach aig toiseach gnothaich tha cùisean a’ togail orra agus tha sinn a’ guidhe aig a’ char as lugha gum faigh a’ chloinn sìde mhath airson an cuid fhèin den Mhòd. ‘S e pàirt chudromach den dìleab a th’ aig gach Mòd, Ionadail agus Nàiseanta, gum bi cuimhne mhath aig an òigridh air an tachartas agus gum bi iad air am brosnachadh leantainn leis a’ chànan agus cumail ga foillseachadh is ga cleachdadh aig Mòdan agus nam beatha làitheil feadh na dùthcha. Gun teagamh ‘s e fàs ann an cleachdadh na Gàidhlig agus ann an àireamh luchd-ionnsachaidh agus fhileantaich am prìomh amas a dh’fheumas a bhith aig Plana Nàiseanta na Gàidhlig, agus ‘s e prìomh dhùbhlan dha Bòrd na Gàidhlig na h-iomairtean leasachaidh as èifeachdaiche a dh’ionnsaigh a chinn-uidhe sin aithneachadh agus a neartachadh.

READ MORE
Purchase options below
Find the complete article and many more in this issue of The Oban Times & Lochaber Times - 20th October 2016
If you own the issue, Login to read the full article now.
Single Issue - 20th October 2016
£0.99
Or 99 points
Annual Digital Subscription
SAVE
36%
£32.99
Or 3299 points
6 Month Digital Subscription
SAVE
30%
£17.99
Or 1799 points

View Issues

About The Oban Times & Lochaber Times

Local news, sport and leisure 2016 Mod coverage

Other Articles in this Issue