We use cookies to track usage and preferences. See Cookie Policy
Pocketmags Digital Magazines
AU
Pocketmags Digital Magazines
   You are currently viewing the Australia version of the site.
Would you like to switch to your local site?
Digital Subscriptions > The Oban Times & Lochaber Times > 16th June 2016 > Beachd Ailein

Beachd Ailein

ailean@obantimes.co.uk

LE MÒDAN IONADAIL na bliadh na air tòiseachadh feadh na dùthcha tha cothrom às ùr aig clann agus inbhich an cuid cànain is dualchais fhoillseachadh le moit.

Dìleab luachmhor gun teagamh, agus tha cothrom cuideachd aig luchdèisteachd is fianais nan tachartasan seo luach a chur air brìgh agus snas an obairoideachaidh a fhuair gach neach a tha a’ gabhail pàirt anns na farpaisean.

Is math an sgàthan sùil caraid their an seanfhacal, agus tha comasan namfarpaiseach nan sgàthan air dìcheall luchdteagaisg, pàrantan, seanairean is seanmhairean. Agus a bharrachd air na tha ga lìbhrigeadh gu foirmeil ann an sgoiltean, tha mòran den ionnsachadh cuideachd a’ tachairt an ìre mhath gun fhios ann am beatha làitheil an neachionnsachaidh.

READ MORE
Purchase options below
Find the complete article and many more in this issue of The Oban Times & Lochaber Times - 16th June 2016
If you own the issue, Login to read the full article now.
Single Issue - 16th June 2016
$1.49
Or 149 points
Annual Digital Subscription
Only $ 1.02 per issue
SAVE
32%
$52.99
Or 5299 points
6 Month Digital Subscription
Only $ 1.08 per issue
SAVE
28%
$27.99
Or 2799 points

View Issues

About The Oban Times & Lochaber Times

Oban Parents' anger at Mull school cuts Fort William Glencoe woman barred from referendum vote Spotlight on Ghia feature

Other Articles in this Issue


Ways to Pay Pocketmags Payment Types
At Pocketmags you get Secure Billing Great Offers HTML Reader Gifting options Loyalty Points